Viser alle 10 resultater

DALI Plus Master – En sensor, tusen muligheter

DALI Plus er en selvadresserende tilstedeværelsessensor med tre DALI-kanaler og en ekstra potensialfri kontakt. Den kan benyttes i alle rom der mer enn én DALI-gruppe behøves, alt fra klasserom til komplekse kontorlandskaper, med krav om styring av inntilliggende områder. DALI Plus-sensoren er utstyrt med en unik HD-linse som har 4800 dekningssoner, som gir et tilstedeværelsesområde på 8 x 8 meter og bevegelsesområde på 20 x 20 meter. Sensorens dekningsområde er kvadratisk, som innebærer at det blir betydelig lettere å planlegge sensorens plassering og detekteringsområde.

For å styre inntilliggende områder, såkalt nabosone-funksjon, kobles to eller flere DALI Plus-sensorer enkelt sammen via en styringstråd. Det er ikke nødvendig å benytte ekstra moduler eller spesielle styrings-drivere for at nabosonene skal kunne kommunisere med hverandre.

DALI Plus-sensoren behøver bare én DALI-slynge ut til samtlige armaturer, som gir en enkel og kostnadseffektiv installasjon. Du kan siden koble til opptil 64 armaturer, som takket være Steinels DALI Plus-sensorer automatisk tildeles en adresse. Det er mulighet for å dele armaturene inn i tre ulike belysningsgrupper, med individuell styring av hver gruppe. Dessuten finnes det ytterligere én potensialfri reléutgang som kan kobles til HVAC eller en armaturgruppe for av/på. På sensoren finnes det fire innganger for brytere. Behøver man å utvide sensorens dekningsområde, kobler man Steinels IPD slave-sensor direkte på DALI-slyngen.